สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
7 ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและทำแผนที่
8 ความรู้เบื้องต้นเรื่องเทคนิคการเขียนแบบ
9 แนวข้อสอบงานออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
10 แนวข้อสอบงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม
11 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
12 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
13 แนวข้อสอบเขียนแบบ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ สำนักชลประทาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *