สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
3 ข้อสอบ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
6 พระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
8 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก และการดูแลเครื่องยนต์เพื่อความปลอดภัย
10 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจค้นตัว
11 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติการกักขังตามประมวลกฏหมายอาญา
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
15 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
16 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
17 แนวข้อสอบเก่ากรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา

b11a5 – พนักงานควบคุม สำนักงานคุมประพฤติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *