สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
2 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
3 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ?
4 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
7 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
8 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
9 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรอง การกู้คืนข้อมูล
10 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ 100 ข้อ เฉลยต่อท้าย
11 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
12 แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นด้าน IT
13 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
14 แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

b2a7 – พนักงานบันทึกข้อมูล สำนักงานที่ดินจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *