สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
16 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *