สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับที่ดิน
7 ความรู้เกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
8 ขั้นตอนและแนวทางในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
9 วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน
10 ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์
11 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินของแผ่นดิน
12 พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497
13 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 และประมวลกฎหมายที่ดิน กฎกระทรวง
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน
16 แนวข้อสอบเก่า กรมชลประทาน
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน สำนักชลประทาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *