สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
2 ความรู้เรื่องแรงงาน
3 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
7 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
8 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
9 พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
10 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
11 ข้อระงับพิพาทแรงงาน
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551
14 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน
15 แนวข้อสอบความปลอดภัยสำหรับแรงงาน
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา

b34a1 – เจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *