สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
3 การบริหารจัดการประมงทะเล
4 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช 2456
5 แนวข้อสอบพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456
6 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
9 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
10 แนวข้อสอบการบริหาร
11 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
12 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 3
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a1 – เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *