สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
3 การบริหารจัดการประมงทะเล
4 แนวข้อสอบพรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พศ.2456
5 แนวข้อสอบพรบ.การประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
8 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
9 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
10 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
11 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
12 ความรู้การเก็บข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง
13 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
14 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูล
15 แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
16 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – พรบ.การประมง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

b19a2 – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *